PhDr. Mgr. Zuzana Michálková, Ph.D.


O roku 2004 pracuji jako klinický psycholog, neuropsycholog na I. neurologické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně.

Odborné curriculum vitae:

1992 - 1997 - Přírodovědecká a filozofická fakulta MU v Brně obor geografie - historie – Mgr.
1995 - 2000 - Filozofická fakulta MU v Brně obor psychologie – Mgr.
2000 - 2004 - interní PGD studium obor klinická psychologie
2004 - 2007 - kombinované PGD studium obor klinická psychologie
Od r. 2004 - dosud - I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně – klinický psycholog
2007 - zkouška ze speciální průpravy v oboru klinická psychologie
(IPVZ Praha – „1. atestace“)
2007 - Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce – Ph.D.
2007 - Státní rigorózní zkouška a obhajoba rigorózní práce – PhDr.
Od r. 2008 – Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinický psycholog (reg.č. 022-0118-9320)
2011 - funkční specializace ze systematické psychoterapie
(IPVZ Praha – „2. atestace“)
2018 – Diplom o celoživotním vzdělání klinických psychologů

Specializační kurzy a odborné stáže:

1999 - 2003 – Imaginativní metody v psychoterapii (PhDr. S. Morávek) (160 hodin)
1999 - Měsíční klinická praxe v Psychiatrické léčebně Kroměříž
1999 - 2003 – akreditovaný 4letý Komunitní skupinový výcvik v psychoterapii s integrativním zaměřením INTEGRA 2000 (640 hodin)
2001 - 2003 Výcvik v technikách hypnózy a hypnoterapie I a II (prof. PhDr. S. Kratochvíl, CSc.)
2002 - Měsíční klinická praxe v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod
2002 - Kurz Relaxační techniky (PhDr. S. Morávek)
2004 - 2005 – Základní kurz v Rorschachově metodě (PhDr. A. Polák)
2006 - Odborná stáž – Neuropsychologická diagnostika a rehabilitace (PhDr. P. Kulišťák)
2006 - Diagnostika poruch osobnosti – využití strukturovaného rozhovoru I. a II. (PhDr. M. Preiss)
2006 - 2007 – Kurz MMPI – 2 (PhDr. V. Probstová, Mgr. V. Šnorek)
2010 - 2011 – Specializační kurz – Základní psychosomatická péče (MUDr. V. Chvála)
2011 – 2012 – Psychodynamická diagnostika osobnosti a psychopatologie (Mgr. R. Telerovský)
2014 – 2015 – Certifikovaný kurz Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD2 (Mgr. R. Telerovský)
2017 – 2018 – Certifikovaný kurz Praktická klinická neuropsychologie dospělých
2017 – 2018 – Kurz Vývojová psychopatologie I-IV (PhDr. K. Malá)
2018 – Komplexní výukový kurz Vývojové aspekty Rorschachovy metody a její užití u dětí (PhDr. Dana Krejčířová)
2021 – Diagnostika a terapia disociatívnych porúch (Suzette Boon, PhD., The Netherlands)
2021 – Terapia pacientov s komplexnými disocatívnými poruchami: Náročné situácie a príležitosti (Suzette Boon, PhD., The Netherlands)

Neuropsychologické kurzy a odborné semináře: Kognitivní poruchy a demence I-XIV; Behaviorální a kognitivní neurologie a klinická neuropsychologie; Emoce – teorie, diagnostika, rehabilitace; Neuropsychologie frontálního laloku; Poruchy paměti; Záchvatová onemocnění – epilepsie, psychologická diagnostika, psychoterapie, následná péče; Demence apod.

Členství v odborných společnostech:

Asociace klinických psychologů ČR
Českomoravská psychologická společnost
Česká asociace pro neuropsychologii