Podmínky:

 • Setkání je nezbytné objednat předem telefonicky +420 604 708 802, formou SMS nebo e-mailem: zuzana@michalkova.cz

 • Dohodnutý termín je oboustranně závazný; jeho případnou změnu oznamte, prosím, co nejdříve, zkusíme najít jiný vyhovující termín.

 • V případě, že se nedostavíte na objednané sezení bez jeho zrušení minimálně 24 hodin předem, bude Vám cena prošlého sezení připočtena k ceně následujícího sezení.

 • První setkání slouží k orientaci ve Vaší aktuální situaci a ke zvážení možných způsobů pomoci

 • Není potřeba žádné doporučení od lékaře či jiné instituce

 • Soukromá psychologická praxe je zařízení bez smlouvy se zdravotními pojišťovnami, léčba je proto hrazená přímou platbou

 • Platba je možná v hotovosti nebo předem bezhotovostním převodem na bankovní účet č.:

  670100-2212903550/6210 (mBank)

  Jako variabilní symbol uveďte, prosím, datum a čas sezení

 • Veškerý obsah terapie je vázán ze strany klinického psychologa povinnou mlčenlivostí danou zákonem o výkonu zdravotnického povolání

 • O konzultacích s klienty nejsou vedeny žádné záznamy ve zdravotní dokumentaci ani u pojišťoven

 • Klienti o sobě nemusí sdělovat bližší osobní údaje, např. rodné číslo, adresu bydliště, pokud je to pro klienta důležité, sezení může proběhnout i zcela anonymně

 • Civilní prostředí v centru města

 • Soukromou psychologickou praxi provozuji na základě živnostenského oprávnění IČO:66702399 (živnost vázaná): „Psychologické poradenství a diagnostika“.