Poskytuji klinicko psychologickou a psychoterapeutickou péči:

- Systematickou individuální psychoterapii

Moje terapeutická práce vychází z principů Integrativní psychoterapie. Jsem přesvědčena, že každý člověk si zaslouží svou vlastní individuální psychoterapii, vytvořenou právě pro něj a jeho potřeby v tomto čase a na tomto místě.

- Psychologické konzultace a poradenství

Pokud přicházíte s jasně daným problémem, ve kterém se potřebujete zorientovat, najít pro sebe to nejvhodnější řešení a nemáte potřebu pátrat po hlubších příčinách, stačí obvykle několik konzultací.

- Krátkodobé krizové intervence v tíživých životních situacích

Každého z nás mohou v životě zasáhnout vážné situace (ztráta blízkého člověka, vážná nemoc, úraz, rozpad vztahů, apod.), kdy si najednou nevíme rady, jak se vyrovnat se ztrátou a potřebujeme oporu a pomoc druhých. Zůstat na všechno sám není hrdinství.

- Neuropsychologickou diagnostiku

… nejčastěji pro potřeby OSSZ, pro řízení o invalidní důchod u pacientů po úrazech hlavy, infekčních onemocněních mozku (neuroborelióza, klíšťová encefalitida, apod.), cévních mozkových příhodách, mozkových nádorech, u pacientů s epilepsií, Roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou nemocí, Huntingtonovou nemocí atd.

… při začínajících potížích s pamětí ve středním a vyšším věku (riziko rozvoje Alzheimerovy nemoci, Vaskulární demence, Frontotemporální demence, apod.) Neuropsychologické vyšetření je nezastupitelné zejména v počínajících stádiích demence, kdy se potíže teprve rozvíjejí, tzv. stádium Mírné kognitivní poruchy, a je největší šance na zpomalení progrese onemocnění a účinnou kognitivní rehabilitaci.

… při subj. potížích se soustředěním, myšlením, pamětí, např. po úrazu hlavy, horečnatém onemocnění, dlouhodobé léčbě antiepileptiky, antipsychotiky, benzodiazepiny apod.

Neuropsychologická diagnostika se zaměřuje na aktuální funkční stav našeho mozku, mapuje převážně kognitivní (poznávací) funkce, tj. paměť, pozornost, intelekt, exekutivní funkce (schopnost plánování a organizace, psychomotorické tempo, atd.), konstrukčně-praktické schopnosti, vizuo-spaciální funkce, symbolické funkce (řeč, čtení, psaní, počty). Vyšetřuje se obvykle u pacientů s neurologickými onemocněními, jako epilepsie, Parkinsonova nemoc, Roztroušená skleróza, apod., po úrazech hlavy, cévních mozkových příhodách a u pacientů s podezřením na začínající neurodegenerativní onemocnění mozku (Alzheimerova nemoc, Vaskulární demence, Frontotemporální demence, apod.).

- Diagnostiku osobnosti

Posouzení osobnosti
Zhodnocení intelektových schopností
Diferenciální diagnostika psychických poruch
Diferenciální diagnostika funkčních poruch (psychosomatické, somatoformní, dissociativní (konverzní), psychogenního podílu na nynějších somatických potíží